HTML5 for Windows XP

Ito ay paanyaya sa mga gumagamit ng Windows XP na itigil ang paggamit ng Internet Explorer upang makatulong na gawing mas kaaya-aya at makahulugan ang paggamit natin ng web.

Ang internet ay sadyang kamangha-mangha. Ito ang naging daan upang malaman at makita halos lahat ng ating mga kailangang impormasyon. Kaya dapat itong pangalagaan, paghusayan at palawakin ang kakayanan nito.

Sa mga lumipas na taon, malaki ang pinagbago nang paggamit natin ng internet. Higit pa sa mga texto na may magagandang larawan at mga forms na maaring maipadala ang gusto natin mula dito. Upang mapadali para sa lahat ang paggamit ng internet, kailangan nang palitan ang imprastraktura ng web at ang aplikasyong ating ginagamit para dito.

Tulad ng pangangailangan natin ng magandang kalsada upang makapaglakbay ng mabilis nang nakakatipid sa gasolina, kailangan din natin ng mga modernong browser upang mailabas ang potensyal ng web sa panahon ngayon.

Ang Microsoft ay nagtatag ng islogan na a beautiful web ng kanilang inilabas ang Internet Explorer 9 at hikayatin ang mga tao na umasa ng higit pa sa kanilang pang araw-araw na paggamit ng web subalit ang IE9 ay maari lamang magamit sa pamamagitan ng Windows Vista at Windows 7. Para sa mga gumagamit ng Windows XP (na maaring sapat na para sa kanila) ay di makakaranas nito.

Sa mga gumagamit pa ng Windows XP, maari lamang magtaas hanggang IE8 upang tuluyan nang palitan ang kakulangan ng IE6 -na ayon na mismo sa Microsoft ay kailangan nang maitigil ang paggamit.

Ito ay hindi sapat at hindi makagbibigay ng tulong sa para sa web.

Sa mga gumagamit pa ng Windows XP, inyo nang itigil ang paggamit Internet Explorer at magpalit na ng mas modernong browser.

Iba pang paraan para maayos ang iyong kasalukuyang browser?

Kung walang kakayahang mag-install ng ibang browser, maari ninyong tignan ang Google's Chrome Frame upang magawan ito ng solusyon.

Ano ang mga maaring magawa gamit ang mga modernong browser?

Ang HTML5 at mga katulad na teknolohiya nito ay masasabing ang ebolusyon ng web. Imbes na gumamit ng mga di makabuluhang paraan upang mapagana ang browser ng ayon sa pansariling kagustuhan, may mga makabagong elemento at paraan upang mas maging kaaya-aya at mapadali ang paggamit natin ng web. Tignan na lamang ang mga sumusunod na kakayahan nito:

  • Isa sa mga sangkap nito ay ang video at audio na maaring ma-kontrol gamit ang keyboard at mamanipula sa anong mang paraang nais.
  • Ang mga forms ay mas may kakayahang magamit sa modernong paraan tulad sa pagpili ng kulay, gamitin bilang kalendaryo at mga autocomplete na fields.
  • Paggamit ng mga rounded corners, greydyent, mga syadow at iba pa na hindi na kinakailangan ng anumang mga larawan.
  • Lokal at diskonektadong istorage upang makalikha ng isang ganap aplikasyon
  • Kakayahang makuha ang iyong lokasyon at tamang pag-aangkop ng mga devices para sa pansariling kagustuhan sa paggamit ng web.
  • Sa pamamagitan din ng Canvas at SVG, mayroon itong kakayahang makapagpresenta ng mga grap o iba pang paraan nang paglalathala.
  • Paggawa ng mga laro na hindi na kinakailangan mag-instala ng anumang plugin.
  • Mga grapikang gamit ang 3D at pagsuporta ng kahit anumang uri ng font.
  • Sinusuportahan din nito ang pag gamit ng Drag o drop at touch para sa mga tablet.
  • Pag-upload ng file at paggamit ng file system tulad ng ibang aplikasyon.

Lahat ng ito ay makukuha kung iyong papalitan ang Internet Explorer kahit naising mananatili pa rin sa Windows XP.

Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.