HTML5 for Windows XP

Mae hwn yn alwad i ofyn wrth ddefnyddwyr Windows XP symud i ffwrdd oddi wrth Internet Explorer er mwyn ein helpu ni i gyd wneud y we yn le cyfoethocach a mwy phleserus.

Mae'r We eisoes yn le gwych. Cyfryngau i bawb a lle i ddarganfod popeth rydych ei angen. Mae angen i ni ofalu amdano, ei symud ymlaen fel cyfrwng ac ei ddefnyddio i'w lawn botensial yn debyg iawn i'r hyn yr ydym yn ei wneud gyda'r cyfryngau eraill sydd gennym.

Dros y blynyddoedd, mae'r we ac ein defnydd ohonno wedi tyfu. Rydym eisiau mwy na dim ond rhywfaint o destunau gyda delweddau pert a ffurflenni i'w llenwi ac i'w danfon i ffwrdd. Er mwyn gwneud y we yn hawdd i'w ddefnyddio ar gyfer bawb, mae angen uwchraddio isadeiledd y we a'r feddalwedd a ddefnyddir gennym ni i'w ddefnyddio.

Yn debyg iawn i yrru'n gyflym yn eich car er mwyn defnyddio cyn lleied o betrol a phosib mae angen ffordd syth ac esmwyth arnoch, mae angen porwyr modern i gael y gorau o'r we y dyddiau yma.

Mae Microsoft yn hybu gwe hardd gyda chyhoeddi Internet Explorer 9 ac yn annog bobl i ddisgwyl mwy o'u profiad ar y we o ddydd i ddydd, ond dim ond ar gyfer defnyddwyr Windows Vista a Windows 7 y mae IE9, nid yw'r bobl sy'n defnyddio Windows XP (gan ei fod yn ddigon da ar eu cyfer) yn medru cael y we hardd.

Gall defnyddwyr Windows XP uwchraddio i IE8 yn unig, fel adnewyddiad ar gyfer IE6 sy'n druenus o hen ffasiwn, sydd - hyd yn oed yn ôl Microsoft - mae angen iddo fynd i ffwrdd.

Dydy o ddim yn deg a dydy o ddim yn helpu'r we.

Dylai defnyddwyr Windows XP droi eu cefn ar Internet Explorer a dewis porwr gwell.

Opsiwn i drwsio eich porwr presennol?

Os nad ydych yn gallu gosod porwr gwahanol ar eich system - edrychwch ar Ffram Google Chrome i weld os oes modd ei uwchraddio.

Beth y gallwn ei wneud gyda phorwr gwell

HTML5 a thechnolegau cysylltiedig yw datblygiad y we fel y gwyddom ni. Yn hytrach na defnyddio llawer o gôd diystyr i ddynwared yr hyn y dylai porwr wneud i ni, mae gennym elfennau newydd a systemau pwerus i wneud y we yn fwy diddorol ac yn haws i'w defnyddio. Dim ond meddwl am y pethau yr ydym eisoes yn ei wneud:

  • Fideo a sain brodorol gyda rheolaethau bysellfwrdd a'r dewis i'w trin mewn unrhyw ffordd angenrheidiol.
  • Ffurflenni gyda rheolaeth mwy cyfoethog fel casglwyr lliw, calendrau a maesydd sy'n cwblhau yn awtomatig.
  • Corneli wedi'u talgrynnu, graddiant a chysgodion heb yr angen am unrhyw graffeg.
  • Storio lleol ac oddi ar lein i greu profiadau go iawn.
  • Defnyddio lleoliad daearyddol a chyfeiriadedd dyfais i roi profiad personol o'r we.
  • Y gallu i greu graffiau cyfoethog a delweddau gan ddefnyddio Canvas a SVG.
  • Creu gemau sydd ddim yn gofyn i chi osod ategion.
  • Graffeg 3D a chefnogaeth i unrhyw ffont.
  • Cefnogaeth ar gyfer llusgo a gollwng a sgrin gyffwrdd ar gyfer tabledi.
  • Llwytho ffeil a mynediad at y system ffeilio fel unrhyw app arall.

Gallwch gael hyn i gyd - symudwch ymlaen o Internet Explorer os yr ydych am aros gyda XP.

Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.